Burada açıklanan "Genel Satış Şartlarımız", Wilo ürünlerinin satışını gerçekleştiren Yetkili Satış Bayilerimizin uyması gereken, müşterilerimizin de hakkında bilgilendirilmesi gereken kurallar niteliğindedir.
• Yetkili Satış Bayilerimizin "Genel Satış Şartlarımız" haricinde satış yapmaları kesinlikle yasaktır.
• Müşterilerimiz, Wilo ürünlerini sadece Yetkili Satış Bayilerimizden almalıdırlar.
• Yetkilendirilmemiş kişi ve kuruluşlardan alınan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
• Menşei belli olmayan veya faturası veya irsaliyesi bulunmayan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.

• Yetkili Satış Bayilerimizden temin edilen ürünlerimizin işletmeye alma işlemi yetkili bir kuruluşumuz tarafından yapılmalıdır.
• Yetkili Satış Bayilerimiz, sattıkları ürünün yetkili bir kuruluşumuz tarafından işletmeye alınmasını mümkün kılacak şekilde müşterilerini bilgilendirmek ve gerekli organizasyonu yapmak mecburiyetindedir.
• İşletmeye alma işlemi yetkili bir kuruluşumuz tarafından yapılmayan ürünlerimize garanti ve servis hizmeti verme zorunluluğumuz yoktur.
• Yetkili Satış Bayilerimiz Genel Fiyat Listemizi müşterilerimize verebilirler. Bu listenin bir kısmı veya tamamı çoğaltılıp dağıtılabilir.
• Genel Fiyat Listesi'nde verilen fiyatlar tasviye edilen satış fiyatlarıdır. Bu fiyatlar EURO bazında olup, fatura kesildiği günün TCMB EURO efektif satış kuruyla YTL olarak hesaplanmalıdır.
• Fiyatlara KDV dahil değildir, ayrıca eklenmelidir.
• Ürünlerin teslim yeri, merkez firmamızın İstanbul Ferhatpaşa'daki merkez depo adresidir. Navlun ve istendiğinde sigorta giderleri müşterimize aittir.
• Ödemesi, kararlaştırıldığı şekilde ve zamanında gerçekleştirilmeyen faturalara, fatura üzerinde belirtilen oranda vade farkı tahakkuk ettirilir.
• Yetkili Satış Bayilerimizden satın alınmış ve işletmeye alma hizmeti yetkili bir kuruluşumuz tarafından verilmiş ürünlerimiz, fatura tarihinden itibaren "Genel Garanti Şartlarımız" dahilinde 24 ay garantimiz altındadır.
• Sevkiyatı yapılmış ürünlerimizin sonradan firmamıza iade edilebilmesi için kutularının ve orijinal paketlerinin açılmamış olması şarttır. Kutusu açılmış veya tesisata bağlanmış ürünlerin iadesi mümkün değildir.
• Ürün değiştirilmesi işlemlerinde, konu olan ürün Genel Fiyat Listemizde yer alıyorsa ve kutusu veya orijinal paketi açılmamış ise bir başka ürünle değiştirilebilir. Ancak Genel Fiyat Listemizde yer almayan, kutusu veya orijinal paketi açılmamış ürünlerin bir başka ürünle değiştirilmesi istendiğinde bu ürün sipariş bedelinin ancak % 20 daha eksiğine işlem görebilir.
• Teyid edilmiş siparişlerin iptalinde, iptal edilen ürünün sipariş bedelinin % 15'i hizmet bedeli olarak talep edilir.
• İade süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
• Firmamız sevkiyatlarını bölüm bölüm kısmi teslimatlar şeklinde yapabilir. Bunun istenmediği ve siparişin tamamının toplu olarak bir defada teslim edilmesinin zorunlu olduğu işlerde, bu durum sipariş aşamasında yazılı olarak teyid edilmelidir.
• Teslim süresinin, sipariş aşamasında yapılmış yazılı bir sözleşmeyle tesbit edilip, firmamızca teyid edilmemiş olan durumlarda, firmamız sevkiyatını mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirir. Teslim süresinin yazılı sözleşmeyle teyid edilmediği durumlarda, firmamızın herhangi bir gecikme cezası ödemesi söz konusu değildir.
• Sevkiyata hazır olan siparişler, alıcısına bu konuda bilgi verildikten sonra en geç 5 iş günü içinde faturası kesilerek alınmalıdır. Aksi durumlarda firmamız bu sipariş için "İptal Edilmiş Sipariş" prosedürü uygulamakta veya alıcısına bekletilen süre için belli bir depolama ücreti tahakkuk ettirmekte serbesttir.
• Anlaşmazlıkların hukuki çözümü gerektiğinde, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.